VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT


VARAUS- JA PERUUTUSHEDOT

Nämä varaus- ja peruutusehdot koskevat Hellun Retkihetki, y-tunnus 3285168-6 yrityksen toimintaa. Yritys vastaa Järvirosvon tervasaalis- metsäpakopelistä, sekä erilaisten luontoretkien toiminnasta. Palveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tilausten peruutuksissa noudatetaan seuraavia ehtoja:

YLEISET EHDOT, JOTKA KOSKEVAT KAIKKIA YRITYKSEN TOIMIALOJA

VARAUKSET JA VAHVISTUKSET

Varauspyyntö ja tarjous voidaan tehdä kirjallisesti sähköpostilla, puhelimitse tai suullisesti. Varaus vahvistetaan palveluntarjoajan toimesta kirjallisena sähköpostitse. Vahvistuksesta käy ilmi sovittu palvelu, palvelun ajankohta, palvelun hinta ja maksuaikataulu, sekä yleiset varaus- ja peruutusehdot.

Vahvistuksen jälkeen varaus sitoo sopimuksen molempia osapuolia. Varausehdoista voidaan poiketa, mikäli siitä on erikseen asiakkaan kanssa kirjallisesti sovittu.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan suostumusta.

MAKSUEHDOT

Asiakas maksaa palvelun laskulla, laskutustiedot tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle tilausta tehtäessä. Laskutus tapahtuu ennen sovittua palvelua, eräpäivä on Metsäpakopelissä 7 vuorokautta ennen alkamispäivää ja muissa palveluissa 14 vuorokautta ennen sovitun palvelun alkamispäivää. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia maksuehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen asiakkaan kanssa.

PERUUTUSEHDOT

Asiakkaan tulee ilmoittaa peruutuksista viipymättä palveluntarjoajalle sähköpostitse hellunretki_hetki@outlook.com tai puhelimitse numeroon 0401752125. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun tieto peruutuksesta saapuu palveluntarjoajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Palveluntarjoaja vahvistaa peruutukset kirjallisesti sähköpostilla.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia peruutusehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen.

VARAUSTEN MUUTOKSET JA PERUUTUKSET KOSKIEN METSÄPAKOPELIÄ

Henkilömäärän vahvistaminen

Henkilömäärän vahvistuksen tulee tapahtua viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua.

Varauksen peruminen:

Mikäli peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 7 vrk toiminnon alkamisaikaa peruutus tapahtuu veloituksetta.

- Mikäli peruutus tapahtuu 6-4 vrk ennen sovittua toiminnon alkamisaikaa peritään varaajalta 25 % sovitusta hinnasta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.

- Mikäli peruutus tapahtuu 3-2 vrk ennen sovittua alkamisaikaa peritään varaajalta 50 % sovitusta hinnasta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.

- Mikäli peruutus tapahtuu 1-0 vrk ennen sovittua alkamisaikaa peritään varaajalta koko sovittu hinta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.

VARAUSTEN MUUTOKSET JA PERUUTUKSET KOSKIEN KAIKKIA MUITA YRITYKSEN TARJOAMIA PALVELUITA

Henkilömäärän vahvistaminen

Henkilömäärän vahvistuksen tulee tapahtua viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua.

- Mikäli peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 14 vrk toiminnon alkamisaikaa peruutus tapahtuu veloituksetta.

- Mikäli peruutus tapahtuu 13-7 vrk ennen sovittua toiminnon alkamisaikaa peritään varaajalta 25 % sovitusta hinnasta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.

- Mikäli peruutus tapahtuu 6-3 vrk ennen sovittua alkamisaikaa peritään varaajalta 50 % sovitusta hinnasta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.

- Mikäli peruutus tapahtuu 3-0 vrk ennen sovittua alkamisaikaa peritään varaajalta koko sovittu hinta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.

MUUT EHDOT

Asiakas sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajalta saamiaan ohjeita ja käyttämään ohjeiden mukaisesti palveluissa käytössä olevaa välineistöä ja retkirakenteita.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ryhmän toimintaa häiritsevä, ryhmän turvallisuuden vaarantava tai päihtynyt henkilö palvelusta. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen keskeytyneestä palvelusta edellämainitussa tilanteessa.

Suomen vaihtelevat sääolosuhteet voivat tuoda muutoksia palvelun aikatauluun ja ohjelmaan. Sääolosuhteista johtuvassa muutos- tai peruutustilanteessa palveluntarjoaja on velvollinen esittämään tilaajalle uuden ajankohdan palvelun toteuttamiseksi. Tilaajalla on oikeus hyväksyä ehdotus tai hylätä se ja perua varaus veloituksetta.

VAKUUTUKSET JA OMAVASTUU

Palveluntarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus joka kattaa asiakkaan vastuuvakuutuksen onnettomuuksien varalle. Palveluntarjoaja on vastuussa vahingoista, jotka johtuvat palveluntarjoajan turvallisuuden laiminlyönnistä. Mikäli asiakkaalla on sairauksia, vammoja tai liikuntarajoitteita, jotka voivat vaikuttaa palvelun toteuttamiseen, niistä tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka asiakkaan oma matkavakuutus turvaa. On suositeltavaa, että asiakkaan matkavakuutus on voimassa.

ASIAKKAAN VASTUU

Asiakas sitoutuu varauksen vahvistettuaan edellä mainittuihin varaus- ja maksuehtoihin. Asiakas sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajan antamia turvallisuusohjeita. Mikäli retkirakenteille tai yrityksen irtaimistolle aiheutuu vahinkoa, asiakas vastaa vahingoista ja palveluntarjoaja laskuttaa siitä aiheutuneet kulut suoraan varauksen tehneeltä asiakkaalta.

FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai perua palvelu, mikäli se häiritsee muuta toimintaa, rikkoo Suomen lakia tai sopimusehtoja tai vaarantaa palveluntarjoajan turvallisuuden.

VALITUKSET

Kaikkiin palveluihin liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan palveluntarjoajalle.

YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT

Hellun Retkihetki, 3285168-6

hellunretki_hetki@outlook.com

p. 0452766226